אלום עשת-מפעל

Home / Portfolio / אלום עשת-מפעל
אלום עשת-מפעל

המשרד מציע מגוון שירותים בתחום תכנון אלומיניום ופיקוח עליון.
כל העבודות נעשות באמצעות תוכנות מחשב החדשניות והעדכניות ביותר.
תפיסת העיצוב והתכנון האדריכלי של המשרד נתפסת כמשימה יצירתית משותפת עם הלקוחות,היזמים והיועצים.
הגישה לתכנון מבוססת על לימוד והבנת הדרישות המוקדמות של הלקוח תוך שמירת גמישות לשינויים
במהלך תקופת התכנון והפיקוח.
בכל פרוייקט קטן כגדול מושקעות מאות שעות עבודה של יצירה יחודית.
[FAG id=857]